XXXV Zjazd Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej

11-12-13 lipca 2014 – udział w XXXV Zjeździe Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowe w Warszawie, oraz uroczystościach na Skwerze Wołyńskim, którego program przedstawiał się następująco:

11 lipca 2014 r. godz. 17:00 – cześć oficjalna Zjazdu w Rembertowie

12 lipca 2014 r. godz. 11:00 – Apel Pamięci na Skwerze Wołyńskim w Warszawie, ul. Gdańska

12 lipca 2014 r. godz. 17:00 – cześć artystyczna w kinie KULTURA w Warszawie, Krakowskie Przedmieście pokaz filmu „Legenda 27 WDP AK” reż. Maria Wiśnicka, Andrzej Wyrozębski i wystawa „Burza zaczęła się na Wołyniu” w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie (członkowie Stowarzyszenia brali udział w zdjęciach do filmu)

13 lipca 2014 r. godz. 13:00 – Msza św. w Katedrze Polowej WP ul. Długa 13/15

Krzyż Obrońców Wołynia

(podczas Zjazdu po raz pierwszy zostały wręczone żołnierzom Krzyże Obrońców Wołynia, zaprojektowane przez Prezesa Stowarzyszenia Krzysztofa Krzywińskiego) 

Krzyż Obrońców Wołynia PDF

Decyzją Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Wołyń ustanowiony został KRZYŻ OBROŃCÓW WOŁYNIA 1939-1944. Pierwsze wręczenie w/w odznaczenia miało miejsce w trakcie trwania XXXV zjazdu żołnierzy wołyńskiej dywizji. Zjazd miał miejsce na terenie Akademii Obrony Narodowej w Warszawie – Rembertowie w dniach 11 – 13 lipca 2014 roku.

Odznaczenie  jest formą pamiątkową, przyznawaną w pierwszej kolejności żyjącym weteranom – członkom wołyńskiej konspiracji, samoobrony i 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK oraz pośmiertnie rodzinom. W dalszej kolejności osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do popularyzacji czynu zbrojnego podziemia niepodległościowego na Wołyniu oraz upamiętniają pamięć o ludobójstwie społeczności polskiej na kresach.

Ustanowiony na posiedzeniu Zarządu Okręgu Wołyń AK ,,KRZYŻ OBROŃCÓW WOŁYNIA 1939-1944 nawiązuje do ustanowionego 16 czerwca 1921 roku ,,Krzyża Powstańców Wołyńskich”. Odznaczenie składa się z odznaki  i wstążki. Odznaka Krzyża wykonana z litego brązu o wymiarach 40×40 cm o ramionach dwukrotnie wciętych, pokrytych amarantowo – czerwoną emalią. Na górnym ramieniu krzyża widnieje napis WOŁYŃ – określający teren działania polskich formacji,  poziome ramię cyfra 1939 – określająca powstanie wołyńskiej konspiracji. Na przeciwległym ramieniu cyfra 1943 – określająca powstanie polskiej samoobrony. Pionowe dolne ramię – cyfra 1944 określająca powstanie  i działanie 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. W centrum odznaki stylizowany herb Wołynia.

Rewers Krzyża Obrońców Wołynia zawiera grawerowane napisy ,,KONSPIRACJA, 27 WDP AK, SAMOOBRONA” oraz wybity numer kolejny odpowiadający numerowi nadanej z odznaką Krzyża  imienną legitymacją oraz puncę wykonawcy.

Odznaka zawieszona jest przy pomocy uszka z kółkiem na  wstążce. Wstążka składa się z trzech pionowych niebieskich pasków i dwóch białych pionowych pasków po środku , zapinana na agrafkę. Autorem  ,,KRZYŻA OBROŃCÓW WOŁYNIA 1939 – 1944” – o czym z wielką satysfakcją informuję jest Prezes naszego Stowarzyszenia Krzysztof  Krzywiński , który nieodpłatnie przekazał prawa autorskie Zarządowi Okręgu Wołyń AK. 

Brak możliwości komentowania.