Wsparcie

Stowarzyszenie Kresy Pamięć i Przyszłość jako Organizacja Pożytku Publicznego działa nieodpłatnie. Wszelkie przekazane środki zostaną wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

 

Możecie Państwo również dokonać wpłaty bezpośrednio na konto Stowarzyszenia.

Bank Spółdzielczy w Chełmie – 81 8187 0004 2001 0006 1782 0001

przelewy zagraniczne:  SWIFT: SPCLPLP1

IBAN: PL 81 8187 0004 2001 0006 1782 0001

 

 

 APEL
Stowarzyszenie, realizując cele statutowe zwraca się z apelem do kombatantów i ich rodzin, posiadających eksponaty, związane z czynem zbrojnym (Legiony Polskie, Polski Wrzesień, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Ludowe Wojsko Polskie, Państwo Podziemne, Organizacje Niepodległościowe po II Wojnie Światowej), którzy chcieliby przekazać pamiątki, w celu ich opracowania, oraz udostępnianie na ekspozycje. Pozostawi to widomy i trwały ślad w popularyzowaniu idei niepodległościowej. W tym celu zostało podpisane porozumienie  z Muzeum Ziemi Chełmskiej.

Wszelkie pisma w tej sprawie należy kierować:

Stowarzyszenie Kresy Pamięć i Przyszłość
ul. SYNÓW PUŁKU 11/11
22-100 Chełm

Brak możliwości komentowania.