Galerie Zdjęć


Wystawa  „Przez Monte Cassino do Polski”


Współpraca z Chełmskim Muzeum

Ekspozycja dokumentu historycznego – listu, poświadczającego przyjęcie w depozyt przez króla Jana Kazimierza obrazu Matki Boskiej Chełmskiej z katedry Unickiej w Chełmie – Muzeum Ziemi Chełmskiej. Podczas uroczystości wręczono podziękowanie Prezesowi Stowarzyszenia za współpracę z Muzeum


Spotkanie opłatkowe w środowisku 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Chełmie

 


 

NASZE PRELEKCJE


Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszeń 
i Organizacji Pozarządowych w Pułtusku

Nasze Stowarzyszenie w dniach 6-7 lutego 2010r. brało udział w Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych w Pułtusku w sprawie przygotowania społecznego projektu ustawy powołującej Muzeum Kresów Rzeczypospolitej


WSPOMNIENIA Z PEREGRYNACJI KRESOWYCH

(Dubno, Białokrynica, Krzemieniec, Zbaraż, Skała nad Zbruczem, Kamieniec Podolski, Chocim, Okopy Św. Trójcy, Zaleszczyki, Jazłowiec, Brzeżany, Zborów, Lwów, Wilno)


STOWARZYSZENIE ORGANIZUJE „ŻYWE LEKCJE HISTORII” RÓWNIEŻ POZA GRANICAMI KRAJU

Szkoła Polska im. A.Wiwulskiego w Wilnie (Dyrektor Pani Jolanta Suszyńska, nauczycielka historii Pani Wiesława Malewska)


Wyróżnienie Prezydenta Miasta Chełm Pani Agaty Fisz, dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2009 roku

(wręczone podczas uroczystości Dni Chełma 19 czerwca 2010 roku, odebrane przez V-cePrezesa Annę Łuchtaj)


Polska i Ukraina w XX wieku

Konferencja naukowa, zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie (Edmund Bakuniak i Andrzej Żupański) – Akademia Obrony Narodowej – lipiec 2010, połączona z wystawą, przedstawiającą ludobójstwo dokonane na Polakach w latach 1939-1947, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z siedzibą we Wrocławiu (Szczepan Siekierka)


Warszawa – Skwer Wołyński – 11 lipca 2010r

Obchody poświęcone 67 rocznicy mordów dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej na Wołyniu. 11 lipca 1943 roku miało miejsce apogeum tej zbrodni 


Brak możliwości komentowania.